Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

poniedziałek, 6 maja 2019

Shakmat Modular zapowiada Harlequin's Context- Programator 4/4/4


Shakmat Modular zapowiada Harlequin's Context Programator 4/4/4.

Harlequin's Context wprowadza innowacyjne podejście do ustawiania (presets), sekwencjonowania i modulacji. Cztery kanały dowolnego typu modulacji (offset, envelope, lfo lub losowo random ) mogą być przechowywane w scenach, a następnie ręcznie przywoływane, adresowane przez CV, sekwencjonowane, a nawet przekształcane /modulowane. Przydatny do prestów i bardzo kreatywny w unikalnych projektach modulacji, Harlequin jest wszechstronnym narzędziem dla muzyków na żywo i studyjnych nerdów.

Wstępnie moduł jest w fazie rozwoju ale został zapowiedziany tuż przed Superbooth 2019 i pokazany na modulargrid.

http://www.shakmatmodular.com/index.php
---------------------------------------------
Shakmat Modular announces Harlequin's Context Programmer 4/4/4.

The Harlequin's Context brings an innovative approach to presetting, sequencing and modulation. Four channels of any modulation type (offset, envelope, lfo or random) can be stored in scenes and then manually recalled, addressed by CV, sequenced and even morphed. Useful for presetting, and very creative for unique modulation designs, the Harlequin's is a versatile tool for live musicians and studio nerds.

http://www.shakmatmodular.com/index.php

Designed By Blokotek