Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

piątek, 3 maja 2019

Erica Synths wydała Fusion VCO V2 info plus video demo


Rdzeniem modułu jest wysoce stabilny VCO oparty na AS3340 z trzema jednocześnie dostępnymi kształtami fali, suboscylatorem opartym na tranzystorze i funkcją detune - dwie linie opóźniające BBD, które powodują, że przesuwnik częstotliwości jest mieszany z powrotem do głównego oscylatora w celu emulacji dwóch przestrajanych VCO. Crunch lampowy - wyraźny overdrive lampowy - jest dodawany na górze miksu. Ponadto wejście audio miesza zewnętrzny sygnał audio z głównym oscylatorem, co skutkuje szalonym doświadczeniem dźwiękowym. Fusion VCO2 jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, jeśli chcesz uzyskać naprawdę niskie częstotliwości i mieć dźwięk, który odróżnia twój modułowy system od masy!

Pełna konstrukcja analogowa
Świetne śledzenie w zakresie 8 oktaw
Funkcja detune do zagęszczania dźwięku
Suboscylator oparty na tranzystorze -1 okt
Obwód przesterowania rury
Zewnętrzne wejście audio
Synchronizacja VCO
Jednoczesne wyjścia falowe

Cena 300€

https://www.ericasynths.lv/shop/eurorack-modules/by-series/fusion-series/fusion-vco-v2/
--------------------------------------------------------------------

The core of the module is highly stable AS3340-based VCO with three simultaneously available waveforms, transistor-based suboscillator and detune function – two BBD delay lines that make frequency shifter that is mixed back to the principal oscillator in order to emulate two detuned VCOs. Tube crunch – distinct tube overdrive - is added on the top of the mix. Furthermore, Audio input mixes an external audio signal with the principal oscillator which results in crazy sonic experience. Fusion VCO2 is exactly what you need, if you wish to get really low frequencies and have a sound that sets your modular system apart from mass!

Full analogue design
Great tracking over 8 octave range
Detune function for thickening the sound
-1 oct transistor based suboscillator
Tube overdrive circuit
External audio input
VCO synchronization
Simultaneous waveform outputs

Price 300€

https://www.ericasynths.lv/shop/eurorack-modules/by-series/fusion-series/fusion-vco-v2/

Demo:Designed By Blokotek