Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

piątek, 18 stycznia 2019

Erica Synths we współpracy z Gamechanger Audio zapowiada Plasma Drive


Plasma Drive to moduł Erica Synths Fusion opracowany we współpracy z Gamechanger Audio. Dostępny od 20 lutego 2019.

Gamechanger Audio to łotewska firma zajmująca się odkrywaniem niezbadanych terytoriów elektroniki muzycznej i tworzeniem urządzeń, które zapewniają prawdziwą wartość, jednocześnie rozciągając wyobraźnię zarówno muzyków, jak i inżynierów. W swoim Plasma Pedal udało im się połączyć cewkę Tesli z dużą ilością Rock and Roll, a wynikiem jest jeden z najcięższych brzmień na świecie z wieloma wyjątkowymi funkcjami i potencjałem, aby stać się nowym standardem zniekształceń.

Podobnie jak Pedał plazmowy, Napęd plazmowy daje nową i wcześniej niezbadaną metodę uzyskania przycięcia sygnału w 16HP. Zamiast wykorzystywać obwody LED, tranzystory lub lampy próżniowe do produkcji nadbiegu, Napęd plazmowy zwiększa sygnał audio do 3000V i przekształca go w serię ciągłych wyładowań wysokonapięciowych w tubie wypełnionej ksenonem. W gruncie rzeczy - grasz błyskawicą elektryczności, a wyładowania elektryczne wytwarzane przez twój instrument są natychmiast przekształcane z powrotem w analogowy sygnał audio, tworząc szybkie, czułe i wyjątkowo ciężkie zniekształcenia z tonami o wyjątkowym charakterze!

Moduł Plasma Drive eurorack przenosi dźwięki pedału plazmy na wyższy poziom. Zgodnie ze standardami eurorack dodaliśmy kontrolę CV nad poziomem zniekształceń i mieszanką dry/ wet, a także oktawę w górę i 1 i 2 oktawy w dół oscylatorów śledzących, które dodają jeszcze więcej harmonicznych do oryginalnego sygnału. Oscylatory śledzące można włączać / wyłączać ręcznie lub za pomocą sygnałów wyzwalających. Moduł Plasma Drive jest zasilany za pomocą zwykłego kabla taśmowego eurorack PSU, a pobór mocy wynosi około 150mA.

Data wydania 20 lutego 2019.

więcej informacji tutaj https://www.ericasynths.lv/news/plasma-drive/

Gamechanger Audio is a Latvian company committed to exploring the uncharted territories of music electronics and creating devices that provide real value while stretching the imagination of both musicians and engineers. In their Plasma Pedal they managed to combine Tesla coil with a lots of Rock and Roll and the result is one of the worlds heaviest sounds with plenty of unique features and the potential to become the new standard of distortion.

Similar as Plasma Pedal, Plasma Drive gives you a new and previously unexplored method of achieving signal clipping in 16HP. Instead of using LED circuits, transistors or vacuum tubes to produce overdrive, the Plasma Drive boosts audio signal to 3000V and transforms it into a series of continuous high-voltage discharges in a xenon-filled tube. In essence – you are playing a lightning bolt of electricity, and the electrical discharges produced by your instrument are instantly converted back into an analogue audio signal, producing a quick, responsive, and extremely heavy distortion with tons of unique character!

The eurorack module Plasma Drive brings sounds of the Plasma Pedal to the next level. As per eurorack standards we added CV control over distortion level and dry/wet mix, as well as octave up and 1 and 2 octaves down tracking oscillators that add even more harmonics to the original signal. Tracking oscillators can be switched on/off manually or via trigger signals. The Plasma Drive module is powered via conventional eurorack PSU ribbon cable and the power consumption is around 150mA.

Release date 20th of February 2019
Designed By Blokotek