Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

czwartek, 20 grudnia 2018

Erica Synths- Drum Modulator video demo


Erica Synths Modulator to zaawansowane źródło modulacji i dźwięku szumowego, z naciskiem na kompozycje rytmiczne (ale nie tylko). Posiada dwa identyczne zsynchronizowane z LFO BPM / źródła szumu z wybieranymi kształtami fali Morfing. Częstotliwość LFO może być regulowana ręcznie, a także zapewnia podział częstotliwości i mnożenie w trybie synchronizacji.
Każdy LFO ma dwa wyjścia - główny i drugi z regulowaną fazą, dzięki czemu można tworzyć zmieniające się modulacje. Ponadto LFO można łączyć z pracą na tej samej częstotliwości, a pierwszy LFO wbudowane w VCA, aby kontrolować amplitudę sygnału wyjściowego.

Dwa niezależne źródła szumu modulowanego / pulsacyjnego
7morficzny kształt fali + szum
LFO Sync, podziały częstotliwości i multiplikacje
Zintegrowane VCA dla pierwszego źródła modulacji
Dwa wyjścia z regulowanym przesunięciem fazowym
  LP i HP filtrują wyjścia w trybie pitched noise
Kontrola CV nad stopą LF / podziałką szumów
Cena 200 €.

https://www.ericasynths.lv/shop/eurorack-modules/by-series/drum-series/modulator/


Erica Synths Modulator is an advanced modulation and pitched noise source with focus on rhythmic (but not limited to) compositions in mind. It features two identical syncable to the BPM LFOs/noise sources with selectable morphing waveshapes. LFO frequency can be manually adjustable, as well as they provide frequency divisions and multiplication in Sync mode. Each LFO has two outputs- main one and secondary one with adjustable phase, so you can create evolving modulations. Furthermore, LFOs can be linked to work at the same frequency and the first LFO has built in VCA to control output signal amplitude.
Features
Two independent modulation/pitched noise sources
7morphing waveshape + noise
LFO Sync, frequency divisions and multiplications
Integrated VCA for first modulation source
Two main outputs
Two outputs with an adjustable phase shift
 LP and HP filter on outputs in pitched noise mode
CV control over LF rate/noise pitch
Designed By Blokotek