Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

środa, 10 października 2018

Erica Synths-Dual FX Już dostępny !!! idealny dla zharmonizowanej konstrukcji dźwięku


Erica Synths pomału wprowadza każdy moduł z ich najnowszego Techno System-u


Tym razem dostępny jest już Dual FX i jak mówi Erica Synths jest idealny dla zharmonizowanej konstrukcji dźwięku.


Aby dodać trochę przestrzeni do twoich kompozycji i niuansów w projektowaniu dźwięku, potrzebujesz modułu Erica Synths Dual FX.


Dual FX łączy dwa układy Spin FV-1 w jednym module, z których każdy jest wypełniony ośmioma programami efektów specjalnych z dwoma regulowanymi i kontrolowanymi przez CV parametrami dla każdego efektu i analogowym obwodem dry / wet. Wszystkie ustawienia parametrów mogą być zapisane z efektem i przywoływane natychmiast podczas działania. Również wyjście pierwszej sekcji FX jest znormalizowane do drugiego wejścia, więc tworzenie ogromnych warstw efektów jest łatwe.


FX:


Mono delay

Stereo delay
Hi-pass delay
Big reverb
Saturated reverb
Stalker reverb
Ripper
Dual pitch shifter

Cena za ten moduł to: 250 EUR


https://www.ericasynths.lv/shop/eurorack-modules/by-series/drum-series/dual-fx/


Erica Synths is slowly introducing each module from their latest Techno System

This time the Dual FX is available and, as Erica Synths says, it is perfect for a harmonized sound design.

To add some space to your compositions and nuances in sound design, you need the Eric Synths Dual FX module.

Dual FX combines two Spin FV-1 circuits in one module, each of which is filled with eight special effects programs with two adjustable and CV-controlled parameters for each effect and an analogue dry / wet circuit. All parameter settings can be saved with the effect and recalled immediately during operation. Also the output of the first FX section is normalized to the second input, so creating huge layers of effects is easy.

FX:

Mono delay
Stereo delay
Hi-pass delay
Big reverb
Saturated reverb
Stalker reverb
Ripper
Dual pitch shifter

The price for this module is: 250 EURDesigned By Blokotek