Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

wtorek, 23 października 2018

Apollo 1- Nowy monofoniczny syntezator od GS MusicOd argentyńskiego producenta GS Music pochodzi analogowy monofoniczny syntezator Apollo 1. Ładnie rozplanowane z klasycznymi liniami i gałkami Moog-esque.
Apollo 1

Jest tak prosty, jak wygląda. Apollo 1 jest całkowicie analogowy z dwoma oscylatorami sterowanymi napięciem, VCF, VCA, dwiema EG i trzema LFO. Oscylatory mają przebiegi trójkątne, piłokształtne, piłokształtne i impulsowe, a każdy z nich ma sub-oscylator. Jeśli panel przedni wygląda trochę skromnie na wszystkie te LFO i koperty, to dlatego, że te dodatkowe są dostępne tylko za pośrednictwem numerów MIDI CC. Więc masz tylko kontrolę na panelu przednim nad pierwszą.
Połączenia z tyłu to wejście / wyjście MIDI i wyjście audio. Żadnych oznak CV w żadnym kierunku. Myślę, że Apollo 1 jest zdecydowanie zaprojektowany jako kontroler sterowany przez MIDI, a nie coś modularnego.
Wygląda jak syntezator, brzmi całkiem przyzwoicie i zachowuje się na wszystkie sposoby, jakich można oczekiwać od czegoś takiego jak Mother-Moog-32. Wyceniony na około 400 funtów to dość słodko wyglądający monosynt.

Apollo 1 jest dostępny do zamówienia w przedsprzedaży za pośrednictwem strony internetowej. Skontaktuj się z nimi w sprawie kosztów wysyłki, jeśli jesteś zainteresowany.
Więcej informacji

Strona GS Music Apollo 1 (hiszpański).

From the Argentine producer GS Music comes the analog mono synthesizer Apollo 1. Nicely laid out with classic lines and Moog-esque knobs.
Apollo 1

It's as simple as it looks. Apollo 1 is completely analog with two voltage controlled oscillators, VCF, VCA, two EG and three LFOs. The oscillators have triangular, sawtooth, sawtooth and pulse waveforms, each of which has a sub-oscillator. If the front panel looks a bit modest on all these LFOs and envelopes, it's because these additional ones are only available through MIDI CC numbers. So you only have control on the front panel above the first one.
Rear connections are MIDI input / output and audio output. No signs of a CV in any direction. I think Apollo 1 is definitely designed as a MIDI controlled controller, not something modular.
It looks like a synthesizer, it sounds quite decent and behaves in all the ways you can expect from something like Mother-Moog-32. Approximately 400 pounds is quite a sweet-looking monosynt.

Apollo 1 is available for pre-order via the website. Contact them regarding shipping costs if you are interested.
More information

GS Music Apollo 1 website (Spanish).

Polyphony: Monophonic, priority to the last note
Oscillators: 2 voltage-controlled analog oscillators (VCO) with sub-oscillators.
Oscillator Waveforms: Triangular, Saw-Tri, Sawtooth, Pulse
Filter (VCF): Low pass filter of 24dB / Oct (4 poles) with resonance control.
Envelopes: 2 * (Attack, Decay, Sustain, Release)
LFO: 3 **
LFO waveforms: Triangular, Ramp up, Down ramp, Square
Presets: 32
Connections: MIDI IN, MIDI OUT, MIDI Thru, Audio Output (Plug 1/4 "TRS balanced)
Designed By Blokotek