Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Shakmat Modular -Four Bricks Rook


Daleko poza podstawową logiką sekwencjonowania, Four Bricks Rook zapewnia wysoce intuicyjny interfejs do wszystkich Twoich rytmicznych zadań i zapewnia różnorodne funkcje, w tym pamięć adresową CV 128 tabel z krokami trzydziestu dwóch kroków, w których możesz przechowywać własne sekwencje, dokładną synchronizację czasową lub pozwalają cą na niekwantyzowane / spoza rytmu rytmy, automatyczny randomizer / wypełniacz patternów i cztery tryby definiujące zachowanie modułu jak : odtwarzanie i nagrywanie, Patterny, Filling gry, lub wyciszanie sekwencji.

poniżej kilka przykładów w użyciu tego modułu.

Far beyond basic step sequencing logic, the Four Bricks Rook brings a highly intuitive interface to all your rhythmic duties and provides a diverse array of features including CV addressable memory of 128 thirty-two steps tables where you can store your own sequences, precision timing to allow non–quantized/off-beat rhythms, an auto randomizer/pattern filler, and four modes defining the pad's behavior : play & record, recall patterns, play fills, or mute your sequences.

below are some examples in using this module.

more info here http://www.shakmatmodular.com/products.html
Designed By Blokotek