Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Erica Synths zapowiada SAMPLE DRUM planowana data wydania 23 luty


Erica Synths w tym roku, 23 lutego, zaplanowała wydanie tego, co najprawdopodobniej najbardziej niecierpliwie oczekiwanego, a dokładnie chodzi o wydanie ostatniego z modułów z serii bębnów - Sample Drum.

Sample Drum to 14HP eurorack sample player / sampler module z prostym, intuicyjnym interfejsem, funkcjonalnością i doskonałą jakością dźwięku, zaprojektowane z myślą o używaniu na żywo.

Składa się z dwóch identycznych części i umożliwia odtwarzanie, nagrywanie i dzielenie próbek lub pętli bezpośrednio w systemie modułowym. Do przetwarzania dostępne są różne tryby odtwarzania, funkcje strojenia (w tym śledzenie pitch 1 V / Oct), wirtualne VCA plus obwiednie AD i efekty w czasie rzeczywistym. 
Trzy dowolnie przypisywane wejścia CV na kanał gwarantują dużą ekspresję podczas pracy. Próbki 16-bitowe mono WAV ładowane są do pamięci RAM (32 MB / ~ 5 minut czasu próbkowania) z karty SD (karta SD o pojemności 16 GB z fabrycznie ustawionymi próbkami jest dostarczana wraz z modułem) do natychmiastowgo odtwarzania. Wszystkie ustawienia można zapisać i przywołać podczas występu na żywo.

FUNKCJE:

o Przykładowe odtwarzanie z szybką reakcją na trigger

o Różne efekty dla przetwarzania próbek w czasie rzeczywistym

o Funkcja nagrywania próbek

o Ręczne i automatyczne cięcie próbek

o Ładowanie punktu kontrolnego z plików WAV

o śledzenie 1V / Oct

o 3 przypisywane wejścia CV na kanał

o Zaprogramowana pamięć

o Przyjazny dla użytkownika interfejs

o Tryb wydajności

Karta pamięci 16 GB z fabrycznie zaprogramowanymi próbkami

Data premiery 23 lutego 2019

https://www.ericasynths.lv/news/sample-drum/This year, February 23, Erica Synths has planned the release of what is probably the most eagerly awaited, namely the release of the last of the drums series - Sample Drum.

Sample Drum is 14HP eurorack sample player/sampler module with straight-forward, intuitive interface, functionality and great sound quality, designed with live performance use in mind.

It is composed of two identical parts and allows you to play back, record and slice up samples or loops directly in your modular system. For processing there are different play modes, tuning functions (including 1 V/Oct pitch tracking), virtual VCAs plus AD envelopes and realtime effects. Three freely assignable CV inputs per channel guarantee a lot of expression during performance. 16bit mono wav samples are loaded into RAM (32MB / ~ 5 minutes of sampling time) from SD card (16 GB SD card with factory preset samples comes with the module) for instantaneous playback response. All settings can be saved and recalled during live performance.

FEATURES:

o Sample playback with fast trigger response

o Various effects for real time sample processing

o Sample recording functionality

o Manual and automatic sample slicing

o Cue point loading from WAV files

o 1V/Oct tracking

o 3 assignable CV inputs per channel

o Preset memory

o User-friendly interface

o Performance mode

o 16 GB SD card with factory preset samples included

Release date 23rd of February 2019
Designed By Blokotek