Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

wtorek, 23 października 2018

SSF-Clone Już w sprzedaży!


 SSF (Steady State Fate) wypuściło kolejny moduł pod nazwą Clone.

Clone jest podwójnym modułem multiples , 1: 4  z wewnętrzną normalizacją, aby zapewnić pojedynczą konfigurację wielokrotną 1: 8.

Cechy Clone wyróżniające się spośród innych modułów multiples :

Niezwykle niskie zniekształcenia i przesunięcie

Napęd o bardzo dużej mocy wyjściowej - każde wyjście może zasilać wiele wejść bez utraty sygnału

Bardzo wysoka wierność - zachowanie jakośći dźwięku

Potrafi prowadzić długie kable (obciążenia pojemnościowe)

Dobrze nadaje się do polifonicznych patchy 4-głosowych.


http://www.steadystatefate.com

Clone is a dual, 1:4 multiple with internal normalization to provide a single 1:8 multiple configuration.

Features of the Clone that stand out among other multiples:

Extremely low distortion and offset

Very high output drive - each output can drive many inputs without signal loss

Very high fidelity - preserve your audio quality

Can drive long cables (capacitive loads)

Serves well in 4 voice polyphonic patches.

Reverse power protected

3 hp.
Designed By Blokotek