Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

sobota, 20 kwietnia 2019

XOR Electronics wprowadza More Triggers 16 Expander dla NerdSEQ Eurorack Sequencer


XOR Electronics wprowadził More Triggers 16 Expander, moduł rozszerzeń dla sekwencera NerdSEQ Eurorack.

Ekspander dodaje 16 kolejnych wyjść Trigger / Gate do NerdSEQ.


Firma wydała również aktualizację dla sekwencera Eurorack NerdSEQ Aktualizacja opiera się na wielu kluczowych możliwościach NerdSEQ.


Teraz możliwe jest wykorzystanie przepływu pracy w stylu trackera do sekwencjonowania wszystkich zewnętrznych urządzeń MIDI, z 4-głosową polifonią na ścieżkę, we wszystkich kanałach. Komunikaty CC, Aftertouch, Pitchbend, Zmiana programu i NRPN są również dostępne, a większość z nich może być manipulowana przez silnik Automatyzacji NerdSEQ - co oznacza, że ​​możesz użyć jego wewnętrznych LFO lub zewnętrznych CV do modulacji. Wszystko to można osiągnąć dzięki rozszerzeniu MIDI I / O.


W tej aktualizacji znajduje się również ekspander „MORE TRIGGERS 16”, oferujący 16 dodatkowych wyzwalaczy / bramek, mogą być one połączone łańcuchowo do 4 jednostek / 64 wyjść Po stronie oprogramowania oznacza to, że dodano prosty ekran matrix bębnów i można teraz ustawić każdą z sześciu ścieżek zgodnie z preferencjami - w trybie modułowym, MIDI lub wyzwalania.

 Wkrótce pojawi się więcej ekspanderów, najbliższy będzie „More CVS 16''

Wiecej informacji o całym nowym update i expanderze tutaj.


https://xor-electronics.com/news/


Demo:
XOR Electronics introduced More Triggers 16 Expander, an extension module for the NerdSEQ Eurorack sequencer.

The expander adds 16 consecutive Trigger / Gate outputs to NerdSEQ.

The company has also released an update for the Eurorack NerdSEQ sequencer. The update is based on the many key capabilities of NerdSEQ.

Now it is possible to use a tracker-style workflow to sequencing all external MIDI devices, with a 4-voice polyphony per track, in all channels. CC, Aftertouch, Pitchbend, Program Change and NRPN messages are also available, and most of them can be manipulated by the NerdSEQ Automation Engine - which means you can use its internal LFOs or external CVs for modulation. All this can be achieved with the MIDI I / O extension.

In this update there is also a "MORE TRIGGERS 16" expander, offering 16 additional triggers / gates, they can be daisy chained to 4 units / 64 outputs. On the software side, this means that a simple drum matrix screen has been added and you can now set each of the six paths according to your preferences - in modular, MIDI or triggering mode.
 Soon more expanders will appear, the nearest will be "More CVS 16"

More information about the entire new update and expander here;

https://xor-electronics.com/news/
Designed By Blokotek