Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

wtorek, 5 marca 2019

Erica Synths -Black Modulator V2


Erica Synths nie zwalnia tempa w tym roku i wydaje następny moduł ,tym razem to Black Modulator V2 .

Black Modulator V2 to źródło modulacji i szumów.

LFO z wyjściami piły, trójkąta i pulsu
Przełącznik zasięgu LFO / Audio, synchronizacja LFO z zegarem zewnętrznym
Generator szumów opartych na diodach Zenera do masywnego białego szumu o pełnym spektrum
Różowy filtr szumów
Pokrętło tłumienia szumów i zgnieciony dźwięk - przechodzenie z 1-bitowego szumu do pojedynczych losowych impulsów wyzwalających
Próbka do zamykania i obwód podtrzymania
Układ S & H oparty na rzadkim, wysokiej jakości układzie S & H
S & H CV i wejścia zegara / admin / s / catalog / ecom_products / add
Moduł składa się z oscylatora częstotliwości LFO / audio z trzema równoczesnymi wyjściami falowymi, generatora szumu opartego na diodzie Zenera z trzema szumowymi aromatami i możliwym do wybrania obwodem S & H.

Cena 165 EUR

https://www.ericasynths.lv/shop/eurorack-modules/by-series/black-series/black-modulator-v2/

warto dodać że pierwsza wersja tego modułu jest w specjalnej ofercie 40% OFF i kosztuje 99 EUR
można ją znaleść tutaj 

https://www.ericasynths.lv/shop/b-stock/black-modulator/
---------------------------------------------------------------------------------
Erica Synths does not slow down this year and releases the next module, this time it's the Black Modulator V2.

Black Modulator V2 is a source of modulation and noise.

LFO with saw, triangle and pulse outputs
LFO / Audio range switch, LFO synchronization with external clock
Noise generator based on Zener diodes for massive white noise with full spectrum
Pink noise filter
Noise suppression knob and crushed sound - switching from 1-bit noise to individual random trigger pulses
Closing sample and support circuit
S & H system based on a rare, high quality S & H system
S & H CV i wejwatch / admin / s / catalog / ecom_products / add
The module consists of an LFO / audio frequency oscillator with three simultaneous waveform outputs, a Zener-based noise generator with three noise arrays and a selectable S & H circuit.

Price 165 EUR

https://www.ericasynths.lv/shop/eurorack-modules/by-series/black-series/black-modulator-v2/

it is worth adding that the first version of this module is in a special offer of 40% OFF and costs 99 EUR
you can find it here :

https://www.ericasynths.lv/shop/b-stock/black-modulator/
Designed By Blokotek