Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

sobota, 30 marca 2019

Erica Synths-Black Digital Noise ponownie dostępny!!!


 Black Digital Noise jest  patologicznym pomysłem Erica Synths. 
Unikalny moduł szumów, który zapewnia szeroki zakres efektów szumów; prawie czysty biały szum, przypominający konsolę Atari bitowy szum i inne szalone, mniej lub bardziej przewidywalne dźwięki. Sercem modułu jest programowalna macierz logiczna, która zawiera dwa rejestry przesunięcia liniowego sprzężenia zwrotnego, które generują wielomianowe efekty szumu.

Funkcje
Szeroki zakres efektów szumów (czysty biały szum na 1bit i 4-bitowe szumy w stylu vintage komputera)
Dwa wielomianowe przesunięcia sprzężenia zwrotnego rejestrują się z kontrolą CV, aby ustawić charakter szumu
Regulowana częstotliwość szumów
Zegar zewnętrzny w - może śledzić częstotliwość VCO
Funkcja synchronizacji - reset wielomianowy
Potrafi przetwarzać sygnały audio (nawet głos!)
Wejścia / wyjścia są zabezpieczone przed przepięciami
Zabezpieczenie diodowe przy odwróconym zasilaniu
Podobny schemat generowania szumu zastosowano w kilku klasycznych maszynach perkusyjnych, a technologia pochodzi z technik stosowanych w szyfrowaniu danych.

Teraz ponownie dostępny w sprzedaży!!

Cena 195 Euro.

Black Digital Noise

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Black Digital Noise is the pathological idea of ​​Erica Synths.
A unique noise module that provides a wide range of noise effects; almost pure white noise, like Atari console bit noise and other crazy, more or less predictable sounds. The heart of the module is a programmable logic matrix, which contains two registers of linear feedback shift that generate polynomial noise effects.

Functions
A wide range of noise effects (pure white noise per 1bit and 4-bit noise in the vintage computer style)
Two polynomial feedback shifts register with CV control to set the character of the noise
Adjustable noise frequency
External clock in - can track the frequency of VCO
Synchronization function - polynomial reset
Can process audio signals (even voice!)
The inputs / outputs are protected against overvoltages
Diode protection with reversed power supply
A similar scheme of noise generation has been used in several classic drum machines, and the technology comes from techniques used in data encryption.

Now available again for sale !!

Price 195 Euro.

Black Digital Noise
Designed By Blokotek