Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

poniedziałek, 18 marca 2019

Erica Synths -Black 8-Multi V2 & Pico Multi teraz 40% OFFDo wyprzedaży na Erica Synths  40% OFF dołaczyły dwa moduły-Black 8-Multi V2 & Pico Multi .

Moduły miulti świetnie nadają się do  dzielenia sygnałów CV, audio  / lub zegara bez zakłóceń między sygnałami wyjściowymi i utraty mocy sygnału!

Black 8-Multi V2-jest zaawansowanym zamiennikiem patchcables do układania w stosy - jest to aktywna buforowana wielokrotność z diodami LED statusu sygnału.

teraz za 35€ zamiast 75€
Erica Synths Pico Multi to zaawansowany zamiennik patchcables do układania w stos - jest to aktywna buforowana wielokrotność z diodami LED statusu sygnału.
funkcje
Dwie niezależne aktywne buforowane wielokrotności
1-3 + 1-2 lub konfiguracja 1-5
Wskaźnik LED poziomu sygnału wejściowego.

 teraz za 30€ zamiast 60€

w wyprzedaży Erica Synths pozostało jeszcze wiele innych modułów , wiecej info tutaj 

https://www.ericasynths.lv/shop/sale/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To the sale on Erica Synths 40% OFF joined two modules - Black 8-Multi V2 & Pico Multi.

Miulti modules are great for splitting CV, audio / or clock signals without interference between output signals and loss of signal strength!

Black 8-Multi V2-is an advanced patchcables replacement for stacking - this is an active buffered multiplicity with signal status LEDs.

now for 35 € instead of 75 €

Erica Synths Pico Multi is an advanced patchcables replacement stacker - it is an active buffered multiple with LED status signal.
functions
Two independent active buffered multiples
1-3 + 1-2 or configuration 1-5
LED level indicator for the input signal.

 now for 30 € instead of 60 €

there are many other modules left in the sale of Erica Synths, more info here

https://www.ericasynths.lv/shop/sale/
Designed By Blokotek