Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

środa, 16 stycznia 2019

Strymon pokazał nowy efekt o nazwie Volante -Magnetic Echo Machine


Strymon wprowadził Volante Magnetic Echo Machine, stereofoniczne wielogłowicowy delay, który oferuje również pogłos i spring reverb.


Oto, co mają do powiedzenia na ten temat:


Zapewniając naprawdę wyjątkową jakość dźwięku i intuicyjną grywalność, Volante ma na celu radykalne wzmocnienie wyrazistości brzmienia pedalboardu. Volante to magnetyczne echo, echo taśmowe i echo studyjne typu reel-to-reel, stereofoniczne wielogłowicowe opóźnienie (delay), które oferuje również pogłos i reverb sprężynowy z potężnymi elementami sterującymi dźwiękiem, zapewniającymi nieograniczone możliwości brzmieniowe.


Stwórz natychmiastową atmosferę retrofuture dzięki sugestywnym klasycznym tonom opóźnienia. Uaktywnij swoją wyobraźnię dzięki zmieniającym się echem otoczenia i ciepłym, organicznym sprzężeniom zwrotnym . Stwórz swój pejzaż dźwiękowy w czasie rzeczywistym, ponieważ Volante staje się przedłużeniem i rozszerzeniem twojego instrumentu muzycznego. Zaparz swoją pedalboard oszałamiającą klasyczną muzyką, która rezonuje i inspiruje.


Strymon Volante jest dostępny już w przedsprzedaży, w cenie 399 USD.


https://www.strymon.net/products/volante/
Strymon introduced the Volante Magnetic Echo Machine, a stereo multi-head delay that also offers reverb and spring reverb.

Here's what they have to say about this:

Providing truly unique sound quality and intuitive playability, Volante is aimed to dramatically enhance the clarity of the pedalboard sound. Volante is a magnetic echo, tape echo and studio echo type reel-to-reel, stereo multi-head delay (delay), which also offers reverb and spring reverb with powerful sound controls for unlimited sound possibilities.

Create an immediate atmosphere of retrofuture thanks to the suggestive classic tones of delay. Activate your imagination thanks to the changing environment and warm, organic feedback. Create your own sound landscape in real time, because Volante becomes an extension and extension of your musical instrument. Spend your pedalboard with stunning classical music that resonates and inspires.

Strymon Volante is now available in pre-sale, for $ 399.

https://www.strymon.net/products/volante/

Designed By Blokotek