Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

piątek, 7 grudnia 2018

Ferrofish i Tegeler Audio Manufaktur TSM Bundle


Sumowanie analogowe - Plug and play.

Dzięki Tube Tubing Mixer firmy Tegeler Audio Manufaktur i konwerterowi A32 AD / DA firmy Ferrofish, dostępna jest natychmiastowa gra i miksowanie dla każdego, kto chce pracować z analogowym sumowaniem audio.
Obie firmy połączyły siły, aby zaoferować odpowiedni zestaw sprzętu, w tym niezbędne kable audio. Wszystko jest całkowicie dopasowane do siebie.
A cała transakcja ma bardzo atrakcyjną cenę.

Fakt, że suma sygnałów analogowych różni się od miksowania w komputerze sprawia, że ​​sumowanie analogowe jest nadal bardzo atrakcyjne w dzisiejszych czasach.
 Tube Summing Mixer udowodnił swoją zdolność do miksowania utworów w niezliczonych testach. Wysoka rozdzielczość przetwornika A32 firmy Ferrofish zapewnia niezbędną liczbę kanałów nawet przy miksowaniu dużej liczby ścieżek.
Dzięki wersji Dante połączenie z komputerem jest możliwe dzięki sprawdzonemu protokołowi sieciowemu.

Funkcje pakietu:

 Tegeler Audio Manufaktur - Tube Suming Mixer
 2 × 16 zbalansowanych wejść za pośrednictwem 4 złączy Sub D o 2 × 4 symetrycznych wejść TRS
 Aktywne Lampy i stopień wyjściowy transformatora
 Ferrofish - Konwerter A32
 Częstotliwość próbkowania od 32 kHz do 192 kHz
 32 x 32 kanały analogowe we / wy
 64 x 64 kanały I / O MADI (optyczne lub koncentryczne)
 32 x 32 kanały ADAT I / O (8 x optyczne TOSLINK)
 Optyczne We / Wy S / PDIF z konwersją częstotliwości próbkowania
 We / wy Wordclock (BNC)
 Wyjście słuchawkowe ze zintegrowaną matrycą monitorowania dla szybkiego sterowania
 MIDI I / O i MIDI-over-MADI
 Urządzenia analogowe SHARC® DSP przetwarza wszystkie 258 kanałów audio
 4 x ekrany TFT dają przegląd wszystkich ustawień i poziomów na pierwszy rzut oka o 64 x 64 kanałach DANTE I / O (2x port RJ-45)
 Kable audio
 4x kabel D-Sub25 / D-Sub25 Układ Tascam
 1x kabel żeński D-Sub25 / XLR Tascam

 Cena pakietu

 3,299,00€  w tym. Niemiecki podatek i dostawa
 Wersja Dante  4.299,00€  w tym. Niemiecki podatek i dostawa

 Dzięki temu pakietowi zaoszczędzasz 800 euro .
Dostępny w magazynie i dostępny w Tegeler Audio Manufaktur.

https://www.tegeler-audio-manufaktur.de/SummingBundle

https://ferrofish.com/en/
Analog Summing – Plug and play
With the Tube Summing Mixer from Tegeler Audio Manufaktur and the A32 AD/DA converter from Ferrofish, there is an instant play bundle for everyone who wants to work with analog summing.
Both companies have teamed up to offer an appropriate set of equipment including the necessary audio cables. Everything is completely matched to each other.
And the whole deal comes with an highly attractive price.
The fact that analog summing sounds different than in-the-box mixing makes analog summing still very attractive today.
The Tube Summing Mixer has proven its ability to gel mixes together in countless tests. The high- resolution of the A32 converter from Ferrofish provides the necessary number of channels even when mixing a high number of tracks.
With the Dante version, the connection to the computer is possible via the proven network protocol.
Features of the bundle:
 Tegeler Audio Manufaktur - Tube Summing Mixer 2 × 16 balanced inputs via 4 sub D connectors2 × 4 balanced TRS inputs Active Tubes and Transformer output stage
 Ferrofish - A32 Convertor Sample rates from 32 kHz up to 192 kHz
 32 x 32 analog I/O channels 64 x 64 MADI I/O channels (optical or coaxial) 32 x 32 ADAT I/O channels (8 x TOSLINK optical) Stereo S/PDIF optical I/O with sample rate conversion Wordclock I/O (BNC) Headphones output with integrated monitoring matrix for quick control MIDI I/O and MIDI-over-MADI Analog Devices SHARC® DSP processes all 258 audio channels 4 x TFT Screens give a detailed overview over all settings and levels at a glance64 x 64 DANTE I/O channels (2x RJ-45 Port)
 Audio Cables 4x D-Sub25/D-Sub25 cable Tascam layout 1x D-Sub25/XLR female cable Tascam layout

page1image17576
Bundle Price
page1image18224
800 Euro saved with this bundle.
In stock and available from Tegeler Audio Manufaktur. Price

Designed By Blokotek