Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

wtorek, 6 listopada 2018

Rebach Catch VCO-A Już dostępne plus nowe ekscytujące ceny dla Catch VCF-A i Catch ADSR-A


Rebach wydał właśnie nowe Catch VCO-A oraz obniżył cenę dwóch innych modułów w tym Catch VCF-A i Catch ADSR-A.

Rebach od teraz ma CATCH VCO-A / VCF-A / ADSR-A za 95 EUR za każdy moduł. 
 Uwaga: cena sprzedaży może się nieznacznie różnić w zależności od regionu! 

VCO-A to Oscylator sterowany napięciem Eurorack
Kolejny świetny oscylator Eurorack oparty na CEM3340.

Ten oscylator z serii CATCH ma trzy przebiegi i ładne wejście modulacji FM. Produkuje piękne dźwięki FM i świetne dźwięki prowadzące.

Dzięki bazie CEM 3340 ma bardzo dobre śledzenie CV i niespotykaną stabilność temperatury!

VCF-A to Eurorack Sterowany napięciem filtr dwupołowy Lowpass
Niech twoje produkcje będą krzyczeć !!

Charakterystyczną i wyróżniającą cechą tego filtra jest wysoka reakcja zwrotna / rezonans. Prawie nieograniczony obwód sprzężenia zwrotnego wytwarza bezczelny dźwięk. bądź świadomy swoich głośników i uszu!

Z powodu wysokiego poziomu strojenia fabrycznego, wzmacniacze są wbrew ograniczeniom, a zatem dają ciepły dźwięk. Regulator poziomu / mikser przy wejściu pozwala na dalszą zmianę dźwięku.

ADSR-A to Generator obwiedni Eurorack ADSR


Czas trwania obwiedni z Plm 2ms do 10s. Jedna bramka, dwie envelope.

Styl CEM3310.

https://rebach.eu

Rebach has just released the new Catch VCO-A and reduced the price of two other modules, including Catch VCF-A and Catch ADSR-A.

Rebach now has CATCH VCO-A / VCF-A / ADSR-A for EUR 95 for each module.
 Note: the sale price may vary slightly depending on the region!

VCO-A is a Eurorack controlled voltage oscillator
Another great Eurorack oscillator based on CEM3340.

This CATCH series oscillator has three waveforms and a nice FM modulation input. Produces beautiful FM sounds and great lead sounds.

Thanks to the CEM 3340, it has very good CV tracking and unprecedented temperature stability!

VCF-A is Eurorack Voltage-controlled Lowpass filter
Let your productions scream !!

The characteristic and distinguishing feature of this filter is high reaction / resonance. The almost unlimited feedback circuit produces a brazen sound. be aware of your speakers and ears!

Due to the high level of factory tuning, the amplifiers are against limitations and therefore give a warm sound. The level controller / mixer at the entrance allows you to change the sound further.

ADSR-A is a Eurorack ADSR envelope generator


Duration of envelope from Plm 2ms to 10s. One gate, two envelope.

Style CEM3310.

https://rebach.eu
Designed By Blokotek