Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

czwartek, 18 października 2018

Erica Synths prezentuje nowy moduł Dual FX sound demo


Po ostatniej informacji że moduł Erica Synths Dual FX jest już dostępny w sprzedaży nadszedł czas na demo.
Erica starannie pokazała możliwości tego modułu.

Jak wcześniej pisaliśmy Dual FX łączy dwa układy Spin FV-1 w jednym module, z których każdy jest wypełniony ośmioma programami efektów specjalnych z dwoma regulowanymi i kontrolowanymi przez CV parametrami dla każdego efektu i analogowym obwodem suchym / mokrym. Wszystkie ustawienia parametrów mogą być zapisane z efektem i przywoływane natychmiast podczas działania. Również wyjście pierwszej sekcji FX jest znormalizowane do drugiego wejścia, więc tworzenie ogromnych warstw efektów jest łatwe.

https://www.ericasynths.lv


After the last information that the Eric Synths Dual FX module is now available for sale, it's time for a demo.
Erica carefully showed the capabilities of this module.

As previously reported, Dual FX combines two Spin FV-1 circuits in one module, each of which is filled with eight special effects programs with two adjustable and CV-controlled parameters for each effect and an analogue dry / wet circuit. All parameter settings can be saved with the effect and recalled immediately during operation. Also the output of the first FX section is normalized to the second input, so creating huge layers of effects is easy.

https://www.ericasynths.lv
Designed By Blokotek