Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

środa, 6 marca 2019

Shakmat Modular-The Clock O’Pawn Już dostępny!


Clock O'Pawn to przydatne urządzenie do pozyskiwania zegarów, które działa jako prawdziwy szef kuchni w Twoim systemie. Sekcja transportowa umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie i resetowanie podłączonych instrumentów, które są zsynchronizowane z intuicyjnym wewnętrznym źródłem sygnału lub grają wraz z urządzeniami analogowymi i MIDI. Jeśli znudzi ci się metronomiczny zegar, włącz funkcję swing, a poczujesz nowy styl shuffle !

 Podwójny wyjściowy generator zegarowy

• 4 różne źródła zegara: potencjometr BPM, tap tempo , zewnętrzny zegar lub wejście MIDI

• Zresetuj wyjście generując wyzwalacz resetujący nieco przed pierwszym sygnałem zegara

• Funkcja obracania, sterowana potencjometrem, przechodząca od delikatnego groove do tripletów

• Ergonomiczne przyciski transportu umożliwiają użytkownikowi uruchomienie, zatrzymanie, wstrzymanie i zresetowanie modułu

• Drugie wyjście zapewniające kopię pierwszego wyjścia, na które nie wpływa swing, stop lub oba

• Dołączony adapter MIDI do TRS (zmontowany i zestaw)

• Wymienny układ oprogramowania układowego

• Przyciski w stylu Elektron

• Wysokiej jakości metalowy potencjometr z podwójnym pokrętłem z wtryskiwaną gumą

• Przyjazny Skiff (25 mm głębokości)

• 6 HP

Cena :

Zestaw do samodzielnego montażu - 125 €

Moduł zmontowany Gotowy do użycia - 165 €

http://www.shakmatmodular.com/products/cop.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Clock O’Pawn is a useful clock sourcing device that performs as your system’s true chef d’orchestre. Its transport section lets you start, stop, and reset connected instruments which are synchronised to an intuitive internal clock source or dancing along with your analogue and MIDI equipment. If you get bored by a metronomous clock, turn up the swing function and the maestro will lead with a nice shuffled feel!

• Dual Output Clock Generator

• 4 different clock sources: BPM potentiometer, tap tempo, external clock in or MIDI in

• Reset output generating a reset trigger slightly preceeding the first clock signal

• Swing function, controlled by a potentiometer, swinging from slight groovy swang to triplets

• Ergonomic transport buttons allow the user to start, stop, pause and reset the module

• Second output providing a copy of the first output non affected by the swing, by the stop or by both

• MIDI to TRS adapter included (assembled & kit)

• User replaceable firmware chip

• Elektron style push buttons

• High quality metal potentiometer with double rubber injected knob

• Skiff friendly (25mm deep)

• 6 HP Wide

Price:

Self-assembly kit - 125 €

Module assembled. Ready to use - 165 €

http://www.shakmatmodular.com/products/cop.html
Designed By Blokotek