Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

środa, 16 stycznia 2019

Erica Synths -Drum Sequencer update firmware 1.032Erica Synths własnie wprowadziła nową aktualizacje dla Drum Sequencer więc upewnij się, że masz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego w Drum Sequencer! Oto lista wersji oprogramowania układowego.

Drum Sequencer firmware 1.032

NAPRAWIONO:

- Losowanie nie działa na ekranie MUTE
- Enkoder 2 nie działa w trybie TAP
- Sekwencer czasami nie zatrzymuje się po zatrzymaniu zegara zewnętrznego
- Uruchamianie / zatrzymywanie MIDI nie działa poprawnie z niektórymi urządzeniami
- Czasami brakowało pierwszego kroku, gdy był taktowany zegarem zewnętrznym
- Pattern 10 "ducha" (czasami nie byłby ładowany / zapisany poprawnie)
- Pokazany numer łańcucha
- Problemy z torem CV (czasami ostatni krok trasy nie został poprawnie zapisany)

W filmie pokazano jak zrobić aktualizacje.

FIXED:

- Shuffle not working in MUTE screen
- Encoder 2 not working in TAP mode
- Sequencer sometimes not stopping when external clock is stopped
- MIDI start/stop not working properly with some devices
- Sometimes first step was missed when clocked with external clock
- Pattern 10 “ghost” (sometimes would not load/save it properly)
- Chained pattern number display
- Issues with CV track (sometimes last step of track was not saved properly)

https://www.ericasynths.lv/news/drum-sequencer-update-changelog/Designed By Blokotek