Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Teenage Engineering OP-1 zostaje oficjalnie wstrzymany!


Teenage Engineering OP-1, popularny współczesny syntezator cyfrowy ze Szwecji, nie będzie już produkowany ani dostępny do odwołania.


The Teenage Engineering OP-1 to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych współczesnych Syntezatorów. Nie tylko ze względu na niewielki, przenośny kształt, ale także ze względu na swoją moc. Wielu twórców YouTube zyskało dużą popularność podczas używania tego syntezatora w swoich produkcjach: Cuckoo, Andrew Huang, Red Means Recording ….


Ostatnio pojawiło się wiele spekulacji na temat końca OP-1. Teraz jest oficjalny. TE nie będzie już budować ani dostarczać OP-1 ze względu na problemy produkcyjne (ekrany ...). To, czy wyjdzie na ponowne uruchomienie w 2019 r., Czy nawet OP-1 może wersja 2 , jest nadal niejasne. Byłoby miło, gdyby wrócił. Ale jedno jest pewne: ceny OP-1 z drugiej ręki będą rosły.
Wiadomość z niemieckiej dystrybucji


 Z przykrością informujemy, że Teenage Engineering przerwał popularny kultowy syntezator OP-1 po uporczywych problemach produkcyjnych. Pozostałości nie są już dostarczane. Proszę wziąć artykuł ze swojego sklepu internetowego i poinformować klientów - proszę wybaczyć okoliczności! Kwestie serwisowe nadal są obsługiwane w zwykły sposób, a akcesoria OP-1 są początkowo zawarte w asortymencie produktów.


https://www.teenageengineering.com

Teenage Engineering OP-1, a popular contemporary digital synthesizer from Sweden, will no longer be produced or available for reference.

The Teenage Engineering OP-1 is undoubtedly one of the most popular contemporary Synthesizers. Not only because of its small, portable shape, but also because of its power. Many YouTube creators have gained great popularity when using this synthesizer in their productions: Cuckoo, Andrew Huang, Red Means Recording ....

Recently, there has been much speculation about the end of OP-1. Now it's official. TE will no longer build or deliver OP-1 due to production problems (screens ...). Whether it will come out again in 2019. Even OP-1 may version 2 is still unclear. It would be nice if he came back. But one thing is certain: second-hand OP-1 prices will grow.Message from the German distribution

 We regret to inform you that Teenage Engineering has stopped the popular cult synthesizer OP-1 after persistent production problems. Residues are no longer delivered. Please, take an article from your online store and inform customers - please forgive the circumstances! Service issues are still handled in the usual way, and OP-1 accessories are initially included in the product range.

https://www.teenageengineering.com


Designed By Blokotek