Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

czwartek, 1 listopada 2018

SSF (Steady State Fate) -Muton Już dostępny!

Muton z SSF to kolejny wydany moduł w tym roku zaraz po niedawno wydanym Clone czy Detect-Rx.


MUTON (wymawiane MUTE-ON) to 8-kanałowy VCA i kaskadowy mikser sumujący, z cichymi klikającymi przyciskami.

MUTON jest nieodzownym narzędziem do wykonywania występów na żywo i tworzenia bardziej złożonego i kontrolowalnego środowiska patch. Wiele bezpośrednich i mieszanych schematów wyjściowych jest możliwych ze względu na kaskadowy charakter wyjść.

FUNKCJE:

Osiem podłączonych prądem stałym układów VCA do użytku z napięciami sterującymi oraz sygnałami audio

Dyskretny układ tranzystorowy, który może być nadmiernie napędzany, aby uzyskać ciepły, vintage dźwięk.

Ścieżka sygnału audiofilskiego i stopnie wyjściowe do przetwarzania sygnału hi-fi.

Wiele schematów miksowania i konfiguracji wyjściowych.

Pop-free wycisza na każdym kanale.

Działa z CV lub bez

10 HP.

Muton jest już dostępny za 249 USD.


http://www.steadystatefate.com/eurorack-modules/


MUTON (pronounced MUTE-ON) is an 8 channel VCA and cascading summing mixer, with click-less mutes. 

MUTON is an indispensable tool for performing live and creating a more complex and controllable patch environment. Many direct and mix output schemes are possible due to the cascading nature of the outputs.

FEATURES:

Eight, DC-coupled VCAs for use with control voltages as well as audio signals

Discrete transistor circuitry that may be over-driven for a warm vintage sound. 

Audiophile grade signal path and output stages for hi fidelity signal processing.

Multiple mixing schemes and output configurations.

Pop-free mutes on every channel.

Operational with or without CV

10hp

Muton is now available for USD 249.
Designed By Blokotek