Pages - Menu

.

...

.

.

.
.

sobota, 13 października 2018

1010music -Bitbox 2.0 Demo -Moduł samplera eurorack z ekranem dotykowym 1010music przedstawia następną generację Bitbox, która jest również dostępna jako aktualizacja oprogramowania układowego. Nowe funkcje obejmują polifoniczne sterowanie MIDI, złożone modulatory i zoomable waveform. Ponadto istnieje znacznie ulepszony obieg pracy i liczne nowe funkcje.
Bitbox to Moduł samplera z ekranem dotykowym

Bitbox zapewnia nagrywanie, odtwarzanie próbek, uruchamianie klipów i tworzenie pętli w sposób inteligentny muzycznie. Z 3,5-calowym ekranem dotykowym, bitbox ułatwia pracę z wyborem, edycją i dostosowywaniem próbek. Załaduj bank uderzeń bębnów, muzyczne pętle, efekty dźwiękowe lub cokolwiek, co ci się podoba. Możesz również kroić próbki, aby stworzyć najlepsze arcydzieło sterowane CV lub MIDI.
 Bitbox 2.0 jest dostepny w cenie 599,95 USD

https://1010music.com

1010music presents the next generation of Bitbox, which is also available as a firmware update. New features include polyphonic MIDI control, complex modulators and zoomable waveforms. In addition, there is a significantly improved workflow and numerous new features.
Bitbox is a sampler module with a touch screen

Bitbox provides recording, playing samples, running clips and creating loops in a musically intelligent way. With a 3.5-inch touch screen, bitbox makes it easy to work with selecting, editing and adjusting samples. Load a bank of drum beats, music loops, sound effects or whatever you like. You can also cut samples to create the best CV or MIDI controlled masterpiece.
  Bitbox 2.0 is available at a price of 599.95 USD
Designed By Blokotek